Panelová mládež

Sídliště Polabiny

1959 – 1993

  • Sídliště Polabiny je největší sídliště v celém Pardubickém kraji.
  • Je rozděleno na 5 okrsků, ty se od sebe dělí hlavními silnicemi.
  • Původně na místě Polabin byly pouze louky, močály a podmáčená půda. Ještě před 2. světovou válkou se zde počítalo s vybudováním zástavby, ale kvůli původnímu trasování řeky Labe a jejímu vylévání z koryta se stavba nemohla realizovat.
  • Celý projekt Polabin se v letech 1952 – 1953 přepracoval architekty Janem Krásným a Milošem Návesníkem do novější a modernější podoby. Podrobný uzemní plán byl vypracován roku 1959, v roce 1960 započala výstavba prvních domů. Tento územní plán byl v roce 1966 přepracován kvůli úpravám III. okrsku. V dubnu 1969 se přepracoval plán III. okrsku do finální podoby.
  • Poslední panelová dostavba sídliště proběhla v letech 1989-1995, podle architekta Soběslava Macase. Tato dostavba zahrnovala pátý polabinský okrsek.

  • Architekti a projektanti sídliště byli arch. Jan Krásný, Ing. arch. Miloš Návesník, Ing. arch. František Příborský, Ing. arch. Soběslav Macas a další.

  • Kliknutím na obrázky níže budete přesměrováni na Vámi vybraný obsah.