Panelová mládež

KONSTRUKČNÍ SOUSTAVY

Jelikož se soustředíme na východní Čechy, naleznete zde pouze konstrukční soustavy používané právě v bývalém Východočeském kraji. Ačkoliv se to nezdá, Východočeský kraj je plný různých konstrukčních soustav od bytových přes občanskou vybavenost až po průmyslové a kancelářské objekty.

Pro bytovou výstavbu se až do konce 70. let používaly soustavy T (T02B, T03B, T06B, T08B) a soustava HK. V 80. letech se z bytové výstavby nestavěly prakticky jiné domy než T06B a blokopanelové malobytové domy. Pro občanskou vybavenost bylo použito systému HK, montovaných skeletů a klasických cihlových staveb (těm se moc věnovat nebudeme – nemají typizaci). Od poloviny 70. až do 90. let se pro značnou část občanské vybavenosti (školy, výměníky) a kancelářských budov používaly systémy montovaného skeletu MS71 a S1.2.


Jako obrázky zatím slouží dočasné placeholdery, postupně je vyměníme za náhledy 3D modelů 🙂

T0B

T06B

T07B

T08B

HK

HKS70

MS71

S1.2

Solitéři