Panelová mládež

PALACKÉHO SEVER

1974-1982

Zdroj fotografie: SOKA Pardubice

Sídliště Palackého sever. Název možná slyšíte poprvé, ale fotografie vám je více než povědomá. Název Palackého sever se moc nevžil kvůli hlavní překážce pro úplné propojení s Palackého třídou, a to závod TMS, lidově zvané Prokopky. Proto se více vžily názvy jednotlivých ulic, a to K Polabinám a nábřeží Závodu míru. K sídlišti Palackého sever projektově patří i dům č.p. 1929 – 1932 sousedící s Domem služeb a č.p. 1947 – 1949 v Palackého ulici.

Výstavba tohoto sídliště probíhala ve dvou etapách v letech 1973 – 1982. V roce 1979 již byly dokončeny všechny bytové domy a protáhla se komunikace až k točně, která tehdy sloužila pouze pro automobily. Ikonickým pro toto sídliště bylo také obrovské parkoviště v místě dnešních domů Poseidon a č.p. 2712. Toto sídliště je velmi oblíbená část města pro svoji pozici v centru a zároveň velmi klidnou atmosféru. Západní část nábřeží Závodu míru a vnitroblok K Polabinám jsou již po revitalizaci. Jednalo se o několik etap z plánu revitalizace, která byla zrušena a nahrazena novou studií z roku 2023, do které jsme měli tu čest přispět právě historickými materiály. 

Sídliště je význačné svojí ukvapeností při výstavbě, jelikož muselo být předáno do květnových oslav roku 1980, což se nestíhalo, a občasná náhodnost použitých materiálů a prvků tomu tím pádem odpovídá.

Vedoucím architektem byl (stejně jako u Polabin) ing.arch. Miloš Návesník a vedoucím projektantem (rovněž jako u Polabin III a IV) ing.arch. František Příborský.