Panelová mládež

PALACKÉHO SEVER

HISTORIE

Zdroj fotografie: SOkA Hradec Králové, fond Pozemní stavby Pardubice

Začátek Sídliště Palackého sever se datuje již do roku 1970, kdy vznikla první studie tohoto prostoru. Výstavba byla rozdělena na dvě etapy/stavby. První stavba zahrnovala řadový věžák v ulici K Polabinám a Palackého (objekty 2 a 1), řadový věžák sousedící s Domem služeb (objekt 1a) a tři chodbové věžáky na Závodu míru (objekty 3, 4 a 5). Součástí první stavby byl také výměník s trafostanicí u čp.1835 na Závodu míru, to samé i v ulici K Polabinám a za objektem 1a. První stavba trvala mezi lety 1975 – 1976

 

Druhá stavba se realizovala v letech 1976 – 1979. Jednalo se o čp. 1835 – 1888. V roce 1978 už stály všechny bytové domy a střediska, zbývala dostavět pouze škola, hřiště, protáhnout silnici a chodníky. V roce 1980 přibyla plastika Mír a 1982 byla postavena druhá MŠ+J.

 

V roce 1996-1997 byla obestavěna studna u čp. 1858 a byla zde zřízena restaurace Rotunda. Chvíli poté se začal stavět projekt Poseidon, který s sebou přinesl protipovodňový val, který ovšem má omezenou funkci, jelikož nemá pevný základ a jedná se pouze o navršenou hlínu na původním menším valu. Stejně je řešený i val na druhém břehu Labe. Po vodovodní havárii před čp. 1856 byl zredukován květináč. Podloubí přilehlé k samoobsluze bylo obloženo a dnes se zde nachází večerka. Druhé podloubí bylo zbořeno a na jeho místě postavena lékárna, dnešní masáže. V roce 2017 proběhla první fáze revitalizace, 2020 pak fáze druhá. Revitalizace pak byla zrušena, chystá se její přepracování. S následováním revitalizace počítal projekt Byty Prokopka, který narušil část komunikací kvůli výměně potrubí a následně povrch dočasně zakryl štěrkem. Pokračující stavba také zrušila prostor bývalého fotbalového hřiště mezi výměníky a odstranila plot u pivovaru.

1968
OBČANSKÁ VYBAVENOST
MŠ+J K Polabinám

Školka v ulici K Polabinám byla otevřena 3.10.1969.

Jednalo se o náhradu za školku na Palackého třídě, která byla spolu s okolními domy asanovaná, aby ustoupila spořitelně a dvěma bytovým domům. 

Zdroj fotografie: SOkA Pardubice, fond MěstNV

ZÁŘÍ 1970
PRVNÍ STUDIE PROSTORU SÍDLIŠTĚ
PÚP Veselka - nádraží I. etapa

Počítala s budoucí zástavbou náměstí Budovatelů a areálu TMS. Studii vypracoval ing.arch. Miloš Návesník, který byl vedoucím architektem celé výstavby. Mimo něj se na této studii podíleli také ing.arch. K. Vaněk, I. Kňourek, Z. Petras, J. Lukášek, ing. J. Preisler a J. Kadlec 

ČERVEN 1972
PROJEKTOVÝ ÚKOL SÍDLIŠTĚ
Vydán PÚ Palackého sever

Mezi lety 1970-1972 byl sepsán projektový úkol sídliště, kde byla detailně rozepsaná první etapa/stavba sídliště. Druhá stavba ještě nebyla vymyšlená, jelikož chyběl geologický průzkum.

1974-1975
BYTOVÁ VÝSTAVBA
Palackého 1929-32 (u Domu služeb)

Byl to první postavený dům nového sídliště. Jelikož stavba začala později, než je v PÚ, dům byl postaven mezi lety 1974-1975. Je charakteristický svým obchodním přízemím a prvním patrem, kde se nachází ochoz a vstup na starou lávku k Prioru, stejně jako zdobené zakrytí vstupního schodiště u Domu služeb.

Architektem byl Lubomír Driml (1935-2005), který v této době projektoval panelové domy s charakteristickými mozaikovými fasádami, například Interhotel Labe, který se nachází opodál na dnešním Masarykově náměstí.

Zdroj fotografie: SOkA Hradec Králové, fond Pozemní stavby HK

1975-1976
BYTOVÁ VÝSTAVBA
Palackého 1947-1949

Katalogový dům na rohu Palackého ulice u křižovatky s ulicí K Polabinám se začal stavět lehce před domem č.p. 1822 na Závodu míru. 

Zajímavostí je stavební napojení na sousední zástavbu, do které byl po částečné asanaci bloku vložen. Hlavní vchody jsou umístěny ve vnitrobloku s propojovacími chodbami do Palackého ulice. Dům je atypický bytovou skladbou, která je výměrami bytů velmi velkorysá.

1975-1977
BYTOVÁ VÝSTAVBA
Závodu míru 1822-1828

Tři mimokatalogové chodbové domy ohraničují první stavbu sídliště. Měly být aplikovány i ve druhé stavbě (viz PÚP), což dokládají i situační výkresy projektové dokumentace těchto domů z roku 1974. Následně bylo rozhodnuto o ukončení výroby systému HK a nahrazení systémem T06B, proto v projektu zůstaly pouze tyto 3 domy. 

Architektem je František Příborský

1975-1976
BYTOVÁ VÝSTAVBA
K Polabinám 1893-1895

Rovněž katalogový řadový dům se začal stavět víceméně souběžně č.p. 1822 na Závodu míru. Od svého souseda na Palackého se liší tím, že je složený ze tří dilatačních celků. Také není prostorově tolik omezen.  Ačkoliv má také v přízemí občanskou vybavenost, kromě zadních vchodů má i vchody přední, které slouží jako hlavní.

Zdroj fotografie: FB skupina Pardubice v běhu času

1976-1978
BYTOVÁ VÝSTAVBA
Závodu míru 1835-1858

Pět mimokatalogových domů započalo druhou stavbu sídliště. Původně měly být typu T06B, ovšem kvůli problémům se zajištěním technologie bylo sáhnuto po nouzovém řešení, a to vyprojektovat adekvátní náhradu ze soustavy HK. První postavený dům, čp. 1835, je kvůli své orientaci k parkovišti v přízemí otočen. Domy se stavěly v pořadí 1835 - 1844 - 1856 - 1857 - 1858. Dům č.p. 1858 je zároveň posledním postaveným domem soustavy HK vůbec.

Architektem je František Příborský

1976-1979
BYTOVÁ VÝSTAVBA
Závodu míru 1883-1888

Pět katalogových domů soustavy T06B, která byla ve Východočeském kraji od pětiletky 1976-1980 hlavní konstrukční soustavou pro bytové domy. V Pardubicích se její zařazení kvůli manku s postavenými byty opozdilo.

Domy mají dvě orientace vchodu podle polohy vůči parkovišti (čp. 1883, 1885 a 1886 vlevo, č.p. 1884 a 1888 vpravo). 

Stejné katalogové domy se nacházejí i na sídlištích Karlovina a Dubina.

Architektem je František Příborský, katalogovou sekci ve Stavoprojektu HK vyprojektoval J. Špůr

Zdroj fotografie: SOkA Pardubice, fond MěstNV

1977-1979
OBČANSKÁ VYBAVENOST
ZDŠ Závodu míru

Základní škola Závodu míru byla otevřena 3.9.1979. Měla 18 tříd a jednalo se o první školu v Pardubicích postavenou z nového systému montovaného skeletu MS71, spolu s ocelovou tělocvičnovou konstrukcí systému BAUMS, který byl použit už u ZDŠ Polabiny IV.

Architekty jsou František Příborský a Petr Štěrba

Zdroj fotografie: ing. arch. František Příborský

1977-1979
OBČANSKÁ VYBAVENOST
Prodejna Pramen

Prodejna Pramen byla slavnostně otevřena 13.3.1979.

Prostor prodejny je dnes rozdělen na dva a momentálně zde působí restaurace Na Poseidonu a Monkey Pizza. Součástí bylo i přilehlé podloubí, které se na přelomu tisíciletí vyzdilo a nyní tam je večerka. V podloubí se nacházela mimojiné i telefonní budka.

Původní vchod spolu s dnes již neexistující západní výlohou byl v dnešním vchodě do Monkey Pizzy.

Zdroj fotografie: SOkA Hradec Králové, fond Pozemní stavby Pardubice

1978-1979
OBČANSKÁ VYBAVENOST
Zdravotní středisko

Bohužel zatím nemáme žádné bližší informace

1978-1982
OBČANSKÁ VYBAVENOST
MŠ+J Závodu míru

Ačkoliv se začaly stavět základy již v roce 1978, na fotografii z časopisu Květy z roku 1982 je stále v rozestavěném stavu, pravděpodobně se tedy stavba protáhla. Mohlo to být proto, že systém MS66, ze kterého je postavená, byl tou dobou již výběhový a mohly chybět dodávky určitých dílců. To jsou ovšem pouze naše spekulace, k historii školky jako takové nemáme žádné informace.

Zdroj fotografie: Rodinná sbírka

1995-1998
OBČANSKÁ VYBAVENOST
Restaurace Rotunda

Restaurace Rotunda byla postavena okolo původní jímací studny, kterou používal pivovar nebo TMS (studna tam tedy stále je - proto ten kulatý tvar). Ačkoliv byla dokončena až 1998, otevřená byla již od léta 1996.

Zdroj fotografie: Darovaná sbírka

1997-1999
BYTOVÁ VÝSTAVBA
nábř. Závodu míru 2712

První developerský projekt na sídlišti. V přízemí se dnes nachází prodejna Kutil, která se sem přestěhovala ze Sladkovského ulice.

Zdroj fotografie: p. Kulichová

1999-2001
BYTOVÁ VÝSTAVBA
Poseidon

Projekt Poseidon stojí na místě starého centrálního parkoviště a parčíku okolo plastiky Mír, která byla naštěstí přestěhována na opačnou stranu sídliště k točně autobusu.

Dle místních byla výstavba opředena různými tajnostmi a řešeními naoko, například jiná podlažnost, než která byla konzultována s místnimi, nebo protipovodňový val, který byl součástí projektu a povinným bodem ke kolaudaci, na který údajně již nezbyly peníze a byl navršen bez zpevňovacího základu. Tyto informace nekomentujeme, jelikož nevíme, do jaké míry se zakládají na pravdě.

Zdroj fotografie: místní obyvatel č.p. 1822

2020-2023
BYTOVÁ VÝSTAVBA
Byty Prokopka

Paradoxně na bývalém pozemku pivovaru, Byty Prokopka jsou zatím nejnovějším přírůstkem do tohoto sídliště. Jedná se o dva domy a parkovací dům, který stojí na bývalém fotbalovém hřišti a pískovišti mezi výměníky tepla.

V bývalých plánech revitalizace sídliště mělo být na této ploše rozšířeno stávající parkoviště na téměř dvojnásobek stávající kapacity. 

Zdroj fotografie: Byty Prokopka

2023-BUDOUCNOST
OBČANSKÁ VYBAVENOST
Galerie Pernerka

Galerie Pernerka vyplňuje prostory pozemků bývalého lihovaru Hobé, které byly původně v plánech tzv. centra Jih (v rámci splynutí aglomerace HK-PCE, které také bylo v plánu) zamýšleny jako další sídliště v rámci Palackého sever. K naplnění původních plánů nedošlo a lihovar (stejně jako TMS) zůstal stát.

Zdroj fotografie: Galerie Pardubice

BUDOUCNOST
BYTOVÁ VÝSTAVBA
Projekt ČSOB

V areálu Prokopky (TMS n.p.) má vzniknout nová čtvrť napojená na stávající přípravy (viz PÚP Veselka - nádraží), které rozšíří Palackého sever do své konečné podoby. Projekt je zatím ve stavu plánování.

Zdroj fotografie: Pelčák a partner architekti