Panelová mládež

Proč ztrácíte čas nad paneláky?

Je to téma, ve kterém jsme se vzhlédli. Nejen z nostalgie, ale vlastně z uvědomění, že to, co by zbylo po našich předcích, my jako generace bereme a přetváříme, díky čemuž po nich toho zbude původního máloco. Je to přirozený jev, ale je potřeba tuto historii zachytit pro další generace. Mnoho lidí naši myšlenku zavrhuje, ale čím dál více lidí o tom také přemýšlí a je nám nakloněno, čehož si nesmírně vážíme.

Co vše zde najdu?

Cílem tohoto webu je vytvořit jakýsi stručný a zajímavý přehled, co se historie, technické stránky jednotlivých domů, filozofie plánování a všeho možného dalšího týče. Tím, že jsme ještě studenti, tak určitě neplánujeme nějaké pravidelné vydávání nových informací, ale budeme se snažit, abyste se, kdykoliv na Panelovou mládež zavítáte, dozvěděli něco nového.

Mně se paneláky nelíbí, zateplení je hezčí!

Každý to vnímáme jinak, ale z historického pohledu je to špatně, že se zatepluje takovým způsobem, jakým se to děje plošně po celé republice. Zateplení samo o sobě není špatná věc, ovšem bylo by namístě brát ohled na původní ráz a styl stavby. Často kvůli omezeným prostředkům se volí to nejlevnější, nejméně respektující řešení. Účel to sice splní, ale architektura domu tím dostává zásah. Paneláky jsou také domy s architektonickou hodnotou, i když jich je hodně. Toto je třeba krásně vidět v německy mluvících zemí, kde k rekonstrukcím paneláků přistupují šetrněji. Hrad taky neobalíte polystyrenem, nenatřete ho na modro a nenapíšete mu 10 metrové číslo popisné na bok 🙂

Jaká je vaše ideální představa na revitalizaci sídlišť?

Uzpůsobit sídliště aktuálním požadavkům obyvatel s určitým výhledem do budoucna, tedy stejnou filozofií, jakou se projektovala původní podoba sídlišť kdysi. Zároveň vycházet ze záměru původních autorů, zachovat v určité podobě charakteristické rysy a detaily daného sídliště, které jej tvoří unikátním. Výborným příkladem je současná studie revitalizace sídliště Palackého sever/Závodu míru.

Můžu vám nějak pomoct nebo vás kontaktovat?

Ano, budeme za to velice vděční. Velká část našeho výzkumu spočívá na vzpomínkách pamětníků, starých fotkách a projektových dokumentací domů a veřejných ploch. Pokud máte jakékoliv užitečné staré fotky nebo víte něco, na co jsme zatím nepřišli, prosím ozvěte se nám pomocí formuláře, který můžete nalézt na konci každé stránky, nebo přímo na email panelovamladez@gmail.com. Moc nám to pomůže a posune nás to vpřed ve výzkumu.

Budete se věnovat někdy i dalším sídlištím?

Stoprocentně. Jak již stojí v úvodu, prioritní jsou pro nás Palackého sever a Polabiny, jelikož to jsou sídliště, ke kterým máme nejblíže a zároveň k nim máme nejvíce materiálů. Mimo tento web se v rámci spolupráce s Muzeem východních Čech v Hradci Králové věnujeme místním sídlištím, momentálně Slezskému Předměstí. Určitě se nebudeme věnovat jen sídlištím, ale také jiným známým socialistickým stavbám v Pardubicích, a později možná i v jiných městech bývalého Východočeského kraje.